Category

Invitationer

Invitation til generalforsamling 2021/22

By Invitationer

 

Kære alle,

Hermed invitation til Erfa-Gruppens generalforsamling.

Lotte har tilbudt at lægge hus til (Solbakken 16, Rebæk, 6000 Kolding), og så sørger bestyrelsen for noget
mad og drikke.

Vi er i bestyrelsen ved at samle op på de ændringer, vi blev enige om på vores sidste ordinære møde,
så vi kan stemme om et ændringsforslag.

17.00 – 17.15     Ankomst og velkomst

17.15 – 18.30     Generalforsamling (agenda i henhold til vedtægterne)
– herunder afstemning om ændring i vedtægter og bestyrelse, som aftalt på seneste ordinære møde
– konkret forslag udarbejdes af nuværende bestyrelse og fremsendes
– herunder også planlægning af næste års møder

18.30 –                Middag og hygge

Vi glæder os til en hyggelig aften.

På bestyrelsens vegne,
Jette Keun
Formand

Link til bilag til generalforsamlingen

Medlemsmøde 18. januar 2022

By Invitationer

Med den nuværende Covid19 situation og de restriktioner, vi hver især måtte have på vores arbejdspladser, synes vi i bestyrelsen ikke, det er muligt/forsvarligt at planlægge at mødes fysisk. Så vi vil endnu engang indkalde til et online møde.

På mødet har vi planlagt at sætte ERFA-Gruppens formalia lidt i spil.

Vi er pt ikke mange medlemmer, og det har de seneste år (også før corona) været svært at tiltrække/fastholde nye medlemmer, hvilket har nogle konsekvenser – som eksempler kan nævnes:

  • Vi er færre at fordele opgaverne imellem
  • Det har de sidste par år været svært at finde medlemmer, som har lyst til at stille op til valg til bestyrelsen – i 2021 måtte vi ændre vedtægterne, så suppleanten udgik, da der ikke var nogen, der ønskede at stille op
  • Vi har et sommertursudvalg, som tidligere bestod af 3 medlemmer, nu kan det være svært at finde 2
  • Vi har en webmaster, som har ønsket en at dele opgaven med, det har ikke været muligt at finde

I bestyrelsen synes vi derfor, at der er et behov for at få drøftet nogle af disse udfordringer inden generalforsamlingen i marts, hvis der skulle vise sig et behov for at gennemføre ændringer.

Målet med dette er helt klart at bevare og styrke ERFA-Gruppen, som er et fantastisk netværk, så vi bliver bedre til at tiltrække og fastholde medlemmer.

Med fokus på at styrke ERFA-Gruppen, så vil vi gerne bede jer overveje, om der er ting, vi skal ændre på, gøre mindre formelt, eller andet?

ALLE tanker og forslag er velkomne!