Invitation til generalforsamling 2021/22

By 22/02/2022Invitationer

 

Kære alle,

Hermed invitation til Erfa-Gruppens generalforsamling.

Lotte har tilbudt at lægge hus til (Solbakken 16, Rebæk, 6000 Kolding), og så sørger bestyrelsen for noget
mad og drikke.

Vi er i bestyrelsen ved at samle op på de ændringer, vi blev enige om på vores sidste ordinære møde,
så vi kan stemme om et ændringsforslag.

17.00 – 17.15     Ankomst og velkomst

17.15 – 18.30     Generalforsamling (agenda i henhold til vedtægterne)
– herunder afstemning om ændring i vedtægter og bestyrelse, som aftalt på seneste ordinære møde
– konkret forslag udarbejdes af nuværende bestyrelse og fremsendes
– herunder også planlægning af næste års møder

18.30 –                Middag og hygge

Vi glæder os til en hyggelig aften.

På bestyrelsens vegne,
Jette Keun
Formand

Link til bilag til generalforsamlingen