Tema: Indretning Med Mening v/ Bettina Therese Møller |

Forventet udbytte: Viden om, hvordan vi skaber mere velvære, trivsel og nærvær på
arbejdspladsen samtidig med et optimeret signal til omverdenen.

Læs mere: www.bettinatherese.dk