Medlemsmøde 18. januar 2022

By 17/01/2022Invitationer

Med den nuværende Covid19 situation og de restriktioner, vi hver især måtte have på vores arbejdspladser, synes vi i bestyrelsen ikke, det er muligt/forsvarligt at planlægge at mødes fysisk. Så vi vil endnu engang indkalde til et online møde.

På mødet har vi planlagt at sætte ERFA-Gruppens formalia lidt i spil.

Vi er pt ikke mange medlemmer, og det har de seneste år (også før corona) været svært at tiltrække/fastholde nye medlemmer, hvilket har nogle konsekvenser – som eksempler kan nævnes:

  • Vi er færre at fordele opgaverne imellem
  • Det har de sidste par år været svært at finde medlemmer, som har lyst til at stille op til valg til bestyrelsen – i 2021 måtte vi ændre vedtægterne, så suppleanten udgik, da der ikke var nogen, der ønskede at stille op
  • Vi har et sommertursudvalg, som tidligere bestod af 3 medlemmer, nu kan det være svært at finde 2
  • Vi har en webmaster, som har ønsket en at dele opgaven med, det har ikke været muligt at finde

I bestyrelsen synes vi derfor, at der er et behov for at få drøftet nogle af disse udfordringer inden generalforsamlingen i marts, hvis der skulle vise sig et behov for at gennemføre ændringer.

Målet med dette er helt klart at bevare og styrke ERFA-Gruppen, som er et fantastisk netværk, så vi bliver bedre til at tiltrække og fastholde medlemmer.

Med fokus på at styrke ERFA-Gruppen, så vil vi gerne bede jer overveje, om der er ting, vi skal ændre på, gøre mindre formelt, eller andet?

ALLE tanker og forslag er velkomne!