Bestyrelse

2022

På generalforsamlingen 25. februar 2022 blev det besluttet at nedlægge bestyrelsen, men vi bevarer økonomifunktionerne.

Kasserer – Vibe Lyngborg

Revisor – Jytte Hensen