Værdigrundlag

Fagligt netværk:

Opbygge kendskab og relationer til andre virksomheder i området, dels for udvikling af egne faglige kompetencer, dels for herigennem at kunne trække på viden fra de andre medlemmer.

ERFA-udveksling:

Erfaudveksling og tilbud om fagligt relaterede temaer, foredrag, workshops, virksomhedsbesøg mv.

Virksomhedsbesøg:

Opleve kulturen i andre virksomheder og få inspiration.

Foredrag:

Foredrag med hovedvægt på emner med faglig eller samfundsaktuel relevans.

Fortrolighed:

Fortrolighed kendetegner Erfa-Gruppens møder som en naturlig del af samværet. Dermed skabes forum for en åben drøftelse af aktuelle problematikker.

Engagement:

Vilje til selv at bidrage positivt.